გამოწვევა
COVID-19 პრობლემა, რომელმაც მსოფლიო შეცვალა.
15.04.2020