სკოლის სტრუქტურა
კატეგორია - სკოლის სტრუქტურა
კერძო სკოლა, ,,ოქროს აკვანი''


დამფუძნებელი:მანანა მიქაძე
დირექტორი: მაია მიქაძე
დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში:მაია გეგენავა
დირექტორის მოადგილე სამეურნეო დარგში: დავით მიქაძე
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი: გიორგი ფეტვიაშვილი
ფინანსური მენეჯერი (ბუღალტერი): ნაირა გორდულაძე
სამედიცინო მომსახურეობა (ექთანი): მარიკა დამენია
ტექნიკური უზრუნველყოფის და უსაფრთხოების  სამსახური: ზურაბ ფეტვიაშვილი
დასუფთავების სამსახური: ჯანა ცერცვაძე, ელენე მშვიდობაძე
ხარისის მართვისა და ინოვაციის მენეჯერი: ხათუნა გოგიჩაიშვილი
ბიბლიოთეკარი: კლარა მაღლაკელიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, (ყოფილი 179-ე ბ/ბაღის შენობა)
2-27-29-52
597-10-99-31; 571-90-63-02
oqrosakvani@yahoo.com
http://skolaoqrosakvani.ge