სპორტი
კატეგორია - სპორტი
კატეგორია - სპორტი
წარნატებები სკოლა, ,,ოქროს აკვანის" მოსწავლეებს
კატეგორია - სპორტი
8კლასი/პედაგოგი: ბარბარე მილაძე
კატეგორია - სპორტი
Skola " oqros akvani ". 2017 weliSkola " oqros akvani ". 2017 weli 24 oqtomberi. Boulingis saskolo shesarchevi turniri. 9. Klasi pirveli adgili. 415 qula. 24 oqtomberi. Boulingis saskolo shesarchevi turniri. 9. Klasi pirveli adgili. 415 qula.
კატეგორია - სპორტი
8 კლასი
კატეგორია - სპორტი
კატეგორია - სპორტი
კატეგორია - სპორტი
ბოულინგის ტურნირი/ მესამე ადგილის მფლობელი
კლასი:8
ხელმძღვანელი ბარბარე მილაძე
კატეგორია - სპორტი
2016 წ.
სასკოლო ტურნირში გამარჯვებული სკოლა ,,ოქროს აკვანი“
კლასი: 10
ხელმძღვანელი: ბარბარე მილაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, (ყოფილი 179-ე ბ/ბაღის შენობა)
2-27-29-52
597-10-99-31; 571-90-63-02
oqrosakvani@yahoo.com
http://skolaoqrosakvani.ge