ბოულინგი
Skola " oqros akvani ". 2017 weliSkola " oqros akvani ". 2017 weli 24 oqtomberi. Boulingis saskolo shesarchevi turniri. 9. Klasi pirveli adgili. 415 qula. 24 oqtomberi. Boulingis saskolo shesarchevi turniri. 9. Klasi pirveli adgili. 415 qula.
25.10.2017

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, (ყოფილი 179-ე ბ/ბაღის შენობა)
2-27-29-52
597-10-99-31; 571-90-63-02
oqrosakvani@yahoo.com
http://skolaoqrosakvani.ge