ელექტრონული პროექტები
კატეგორია - ელექტრონული პროექტები
8 კლასის მოხალისე მოსწავლე

კატეგორია - ელექტრონული პროექტები
11 კლასის მოსწავლე
კატეგორია - ელექტრონული პროექტები
10 კლასის მოსწავლე

კატეგორია - ელექტრონული პროექტები
10 კლასის მოსწავლე
კატეგორია - ელექტრონული პროექტები
11 კლასის მოსწავლე
კატეგორია - ელექტრონული პროექტები
COVID-19 პრობლემა, რომელმაც მსოფლიო შეცვალა.