კახეთი/2017წელი
ექსკურსია კახეთის რეგიონის ბუნებრივი და ანთროპოგენული ძეგლების მონახულებაკლასი:10
დამრიგებელი:კლარა მაღლაკელიძე
11.11.2017

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, (ყოფილი 179-ე ბ/ბაღის შენობა)
2-27-29-52
597-10-99-31; 571-90-63-02
oqrosakvani@yahoo.com
http://skolaoqrosakvani.ge