ღია გაკვეთილები
კატეგორია - გაკვეთილები
მათემატიკის გაკვეთილები სკოლა "ოქროს აკვანში"
პედაგოგები: ნატო ხარშილაძე, გია კვაშილავა, თამარ ძამსაშვილი
კატეგორია - გაკვეთილები
ქიმიის გაკვეთილი სკოლა "ოქროს აკვანში"
პედაგოგი: ლელა ქობულია
კლასი :8
კატეგორია - გაკვეთილები
შიდა საგაკეთილო დაკვირვება
საგანი:ბიოლოგია
კლასი:VIII
პედაგოგი: თინათინ ბეჟანიშვილი
კატეგორია - გაკვეთილები
ნარევის დაყოფის ხერხები
კერძო სკოლა "ოქროს აკვანის" მეშვიდე კლასში.
ქიმიის მასწავლებელი: ლელა ქობულია
კატეგორია - გაკვეთილები
სკოლა ,, ოქროს აკვანის "მე-2 კლასის მოსწავლეები,
დაკვირვება ჰარზე
თემა:რისთვის გვჭირდება ჰაერი?
პედაგოგი: ნანა ცუცქირიძე
კატეგორია - გაკვეთილები
სკოლა ,,ოქროს აკვანის'' მე-4 კლასის მოსწავლეები,
დაკვირვება ჰაერზე,
თემა:ჰაერი სითბოს ცუდი გამტარია.
პედაგოგი:ნანა ცუცქირიძე
კატეგორია - გაკვეთილები
სამოდელო გაკვეთილი გეოგრაფიაში.
თემა: დემოგრაფიული პრობლემები
პედაგოგი: მირანდა ფორჩხიძე
კლასი:8
კატეგორია - გაკვეთილები
შიდა შეფასების გაკვეთილი
საგანი:ბიოლოგია
კლასი:8
პედაგოგი:თინათინ ბეჟანიშვილი
კატეგორია - გაკვეთილები
შიდა საგაკვეთილო დაკვირვება პედაგოგი: თეიმურაზ რუხაძე საგანი: ისტორია კლასი:8
კატეგორია - გაკვეთილები
ღია გაკვეთილი "ოქროს აკვანის " მეშვიდე კლასში. პედაგოგი: ეკა ფირანიშვილი ( შიდა შეფასების ჯგუფის დაკვირვება)

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, ვარკეთილი 3, I მ/რ, (ყოფილი 179-ე ბ/ბაღის შენობა)
2-27-29-52
597-10-99-31; 571-90-63-02
oqrosakvani@yahoo.com
http://skolaoqrosakvani.ge